Tag Archives: Aprecieri critice

Scrisoarea III, de Mihai Eminescu (comentariu literar, aprecieri critice)

Având drept motiv central al întregului poem motivul patriei (nu accidental o primă variantă a purtat numele de Patria şi patrioţii), Scrisoarea III, de Mihai Eminescu, ilustrează două moduri de raportare la istorie: unul, înstrăinat, degradat, aparţinând lui Baiazid şi turcilor – dar şi contemporanilor lui Eminescu -, şi un altul pe care-l ilustrează Mircea şi care presupune existenţa unei conştiinţe a integrării clipă de clipă, nu doar într-un cod de valori morale exemplare, ci şi într-o ordine universală, naturală, semn al statorniciei opuse haosului. Gradare a subiectivităţii remarcată în structura inferenţă principală a discursului, ţine şi de funcţia satirică …

Read More »