Tag Archives: Ioan Slavici

Mara, de Ioan Slavici (comentariu literar)

Mara este mult mai mult decât „primul roman obiectiv pe care îl dă Ardealul” (Tudor Vianu), deoarece inaugurează şi „o temă văzută din perspectiva românească” (Şerban Cioculescu). Este o operă capitală dedicată unei lumi necunoscută suficient nici astăzi, cu icoane umane ale unor firi de mare energie vitală, apetenţă comună, aşa de comună ardelenilor, de la Liviu Rebreanu sau Pavel Dan, la Ion Lăncrănjan şi Nicolae Breban. Deşi romanul este dominat de probleme etice (ţărăneşti, populare, a căror explorare cere mijloace dintre cele mai moderne, rămâne cea mai vie operă epică scrisă până la începutul veacului nostru). Mara este un …

Read More »

Moara cu noroc, de Ioan Slavici (comentariu literar)

„Nuvelă solidă, cu subiect de roman” (George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent), Moara cu noroc, cea mai cunoscută scriere a lui Ioan Slavici, ilustrează semnificativ atât viziunea estetică a autorului, cât şi tendinţele sale moralizatoare. Publicată în 1880 şi reprodusă un an mai târziu în volumul Novele din popor, opera este o pledoarie pentru echilibru şi cumpătare în viaţa socială şi familială, al cărei mesaj, devenit normă etică, poate fi sintetizat în cuvintele bătrânei, soacra lui Ghiţă, care deschid textul – „Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci …

Read More »