Tag Archives: Poveşti

Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă (comentariu literar)

În Estetica basmului, George Călinescu vorbeşte despre o „geneză specială” a speciei, care este „departe de a fi o manifestare a primitivismului”, ci se afirmă, chiar şi în mijlocul modernităţii, ca „un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, ştiinţă, observaţie, morală etc. Caracteristica lui este că eroii nu sunt numai oameni, ci şi anumite fiinţe himerice, animale…”. Oferind un „tablou al vieţii”, orice basm trebuie receptat la cel puţin două niveluri: „unul prozaic, al vieţii”, cuprinzând teme generoase, precum naşterea, călătoria, căsătoria, ipostazele feminine, mama, originea bogăţiei etc., şi unul „hieroglific sau simbolic, mai limpede, poematic”, care …

Read More »